glyfosaat
Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
11/14/2023
1 min

Neem de onafhankelijke wetenschap serieus bij het besluit over glyfosaat

11/14/2023
1 min

Maar liefst 159 wetenschappers hebben een open brief gestuurd aan demissionaire ministers Adema, Kuipers en leden van het demissionaire kabinet, waarin ze hun zorgen uiten over glyfosaat.

De brief, gericht aan de demissionaire ministers Adema, Kuipers en leden van het demissionaire kabinet, bespreekt de zorgen over de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. De brief, ondertekend door 159 wetenschappers, benadrukt dat Minister Adema zich onthield van stemming over de verlenging van glyfosaat in de EU, waardoor een nieuwe stemming gepland is voor 16 november. De wetenschappers uiten hun bezorgdheid over de onvoldoende meegewogen onafhankelijke wetenschappelijke inzichten in de risicobeoordeling van glyfosaat door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Ze bekritiseren dat veel onderzoek dat door de industrie gefinancierd en uitgevoerd wordt, de basis vormt voor de beoordeling, terwijl onafhankelijke studies die ernstige effecten en risico's van glyfosaat aantonen, genegeerd worden.

De brief wijst op ernstige tekortkomingen in het toetsingskader van de EFSA, wat leidt tot een onderschatting van de negatieve effecten van glyfosaat op de gezondheid en biodiversiteit. Ze benadrukken dat het huidige kader ongeschikt is om het risico op neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson te beoordelen en dat er aanwijzingen zijn voor een mogelijk kankerverwekkend effect van glyfosaat. Verder wordt de blootstelling van mensen aan glyfosaat in de huidige modellen onderschat, aangezien deze niet de blootstelling via lucht en huid meenemen.

De brief concludeert dat vanwege deze tekortkomingen het huidige toetsingskader niet in staat is om te bepalen of glyfosaat veilig is. De wetenschappers roepen het kabinet en specifiek de ministers Adema en Kuipers op om de inzichten uit de onafhankelijke wetenschap serieus te nemen in hun besluitvorming over glyfosaat en in het toekomstige beleid.

Download hier de gehele brief en lees meer op onze actiepagina


Reacties
Categorieën