glyfosaat
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
07/27/2023
0 min

Protestbrief verlening toelating glyfosaat

07/27/2023
0 min

Pesticide Action Netwerk Europa waar we mee samenwerken heeft een protestbrief geschreven.

Hieronder een korte samenvatting van deze technisch ingewikkelde materie.

Onderwerp: Verzet tegen de versnelde vernieuwing van glyfosaat en prioriteit geven aan de bescherming van menselijke gezondheid en het milieu

Geachte leden van het Staande Comité voor Planten, Dieren, Voedsel en Voeding,

Met deze brief wil PAN Europe diepgaande zorgen uiten over de huidige ontwikkelingen in de EU-beoordeling van glyfosaat, met name de afwijking van democratische procedures en het schijnbare minimaliseren van de nadelige effecten van glyfosaat en zijn producten ten gunste van de vernieuwing van de goedkeuring ervan. Bovenal dringen we er bij u op aan om snel actie te ondernemen om de kwesties die in deze brief worden uiteengezet aan te pakken en ervoor te zorgen dat strikt wordt voldaan aan de regels voor transparantie en democratische bepalingen van de EU die gericht zijn op het beschermen van menselijke, dierlijke en milieugezondheid tegen schadelijke pesticiden. Vanwege de populariteit van glyfosaathoudende producten in Europa is er een wijdverbreide blootstelling van de algemene bevolking, inclusief kinderen. Het nauwkeurig vaststellen van hun toxiciteit en hen beschermen tegen blootstelling is daarom dringend noodzakelijk.

Uiteraard steunen wij deze mening. Anno 2023 is het onvoorstelbaar dat burgers en wetenschappers zo aan de zijlijn worden geplaatst.

Voor mensen die meer in detail willen lezen wat er aan de hand is:

De originele brief is hier te downloaden.

Hier kun je een via Chat GPT in het Nederlands vertaalde versie downloaden.Reacties
Categorieën