glyfosaat
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
09/20/2023
1 min

EU voorstel verlenging glyfosaat voor 10 jaar

09/20/2023
1 min

De EU-Commissie heeft vandaag, 20 september 2023 haar voorstel gepubliceerd om de vergunning voor het herbicide glyfosaat met een periode van 10 jaar te vernieuwen, wat betekent dat het gebruik van dit chemische middel in de EU zou worden toegestaan tot 2033. Deze aankondiging heeft echter veel Europeanen verontrust, aangezien slechts 14% van de burgers volgens een recente opiniepeiling van IPSOS het eens is met een verlenging van het gebruik van glyfosaat. Vijf jaar geleden hebben maar liefst 1 miljoen burgers formeel verzocht om een verbod op glyfosaat. Deze hernieuwde goedkeuring staat haaks op de publieke opinie.

Naast de publieke bezorgdheid zijn er ook ernstige vragen gerezen over de veiligheidsbeoordelingen die zijn uitgevoerd door de EU Chemical Authority ECHA en de Food Safety Authority EFSA. Vooraanstaande wetenschappers hebben tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement ernstige tekortkomingen en fouten in de beoordelingen van glyfosaat en het bijbehorende product MON 52276 en de ingrediënten ervan aan het licht gebracht. PAN Europe, een milieuorganisatie, heeft zelfs geïdentificeerd dat de bevindingen van EFSA in strijd zijn met het EU-recht. Er zijn dus aanzienlijke twijfels gerezen over de veiligheid van glyfosaat en de transparantie van de goedkeuringsprocedure.

Bovendien heeft een recente studie door toxicologische experts aangetoond dat ECHA belangrijke bevindingen met betrekking tot de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat heeft genegeerd en bewijsmateriaal heeft verwaarloosd dat glyfosaat oxidatieve stress veroorzaakt, wat een erkend mechanisme is dat tot kanker kan leiden. EFSA heeft ten onrechte vertrouwd op de classificatie van ECHA van glyfosaat als 'niet-kankerverwekkend'. Dit wetenschappelijke geschil werpt serieuze vragen op over de grondigheid van de veiligheidsbeoordelingen.

Daarnaast heeft een expertbijeenkomst in het Europees Parlement onthuld dat er andere belangrijke tekortkomingen zijn in het werk van ECHA en EFSA, met name met betrekking tot genotoxiciteit, carcinogeniciteit, neurotoxiciteit en schadelijke effecten op het milieu. Er wordt beweerd dat deze agentschappen verouderde en industrie-vriendelijke benaderingen hanteren bij het toepassen van richtlijnen in hun beoordelingen. Onafhankelijke wetenschap biedt een sterk afwijkend beeld van de schade die glyfosaat en zijn formuleringen kunnen aanrichten. Het is duidelijk dat het besluit om glyfosaat te hergoedkeuren niet alleen de publieke opinie negeert, maar ook ernstige vragen oproept over de integriteit van het goedkeuringsproces in de EU.

 Een IPSOS-peiling in zes EU-landen toonde aan dat een overweldigende meerderheid van de burgers tegen de vernieuwing van glyfosaat is, met 62% die pleit voor een verbod in Europa. Frankrijk had het hoogste percentage voorstanders van een verbod, namelijk 70,5%.

Ga daarom naar de actiepagina om je handtekening te zetten of een brief naar een EU parlementariër te sturen of de actie financieel te ondersteunen.


Reacties
Categorieën