Europa stemt in met verbetering toelatingsprocedures bestrijdingsmiddelen.
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
01/17/2019
2 min

Europa stemt in met verbetering toelatingsprocedures bestrijdingsmiddelen.

01/17/2019
2 min

Europa moet dringend zijn toelatingssysteem voor pesticiden verbeteren om te zorgen voor bescherming tegen schade veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen, is de boodschap van het Europees Parlement op 16 januari 2019, die het rapport van het PEST-comité heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen tot onafhankelijkheid, objectiviteit, transparantie en een beter gebruik van wetenschap in de hele procedure. Dit is een mijlpaal in de lang nodige hervorming van de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen in Europa.
bee coalitionDoor de Save the Bee Coalition: een samenwerking tussen allerlei organisaties binnen Europa die tot doel hebben om de Neonicotinoiden te verbieden en waar de Bijenstichting deel van uit maakt is veel druk uitgeoefend op de politiek om voor transparantie en betere regels te stemmen.

In een poging het vertrouwen van de burgers te herstellen, heeft vandaag een grote meerderheid van de leden van het Europees Parlement voorgestemd (526 vóór, 66 tegen) van het rapport van het PEST-comité dat de tekortkomingen van het huidige vergunningenstelsel voor bestrijdingsmiddelen belicht en pleit voor substantiële verbeteringen in het proces om ervoor te zorgen dat bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt in de landbouw en het beheer van groene / stedelijke gebieden geen schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier en milieu, zoals de EU-wetgeving eist.
Naar aanleiding van de blootstelling van wangedrag aan de beoordeling van glyfosaat in Europa en het burgerinitiatief van Europeanen waarin glyfosaat wordt verboden en de risicobeoordelingsprocedure wordt hervormd, heeft het Europees Parlement vorig jaar een speciaal comité opgericht om de toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen te onderzoeken (PEST-commissie) . Na negen maanden van onderzoeken, hoorzittingen, missies bij de EFSA, IARC en INRA en het in opdracht geven van studies, meldde de commissie dat het huidige systeem niet aan zijn doel beantwoordt, en benadrukte het de noodzaak van urgente verandering, die een duidelijke ondersteuning kreeg van het Parlement vandaag. Het Parlement heeft zich ook verzet tegen alle amendementen van de Europese conservatieven en reformatoren (ECR) die erop gericht zijn het rapport “te vernietigen”.

Dit is een stap vooruit“, zegt Angeliki Lysimachou, beleidsmedewerker wetenschap van PAN Europa. “PAN Europa bepleit al jaren dat de EU-wetgeving niet wordt gerespecteerd in het bestrijdingmiddelensysteem: wetenschap wordt misbruikt, belangenconflicten blijven bestaan en de industrie domineert het hele proces door zelf evaluatiestudies uit te voeren en zelfs de methoden te ontwerpen die worden gebruikt in de beoordelingsprocedure. We hebben geen idee van het aantal bestrijdingsmiddelen waaraan we worden blootgesteld en hoe deze mengsels het milieu, onszelf en de gezondheid van onze kinderen beïnvloeden. Vandaag heeft het Parlement besloten te luisteren naar de zorgen van de Europese burgers en om een verbetering van het hele machtigingssysteem te eisen “,

Een van de aanbevelingen is dat in het PEST-verslag wordt aangedrongen op een gebrek aan een sterk beleid inzake belangenconflicten in het hele proces en dat een EFSA-commissie wordt opgericht om de onafhankelijkheid en deskundigheid van alle Europese deskundigen die bij de procedure zijn betrokken te onderzoeken. Het rapport pleit ook voor een waakzaam systeem van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen na het in de handel brengen, rekening houdend met blootstelling in de praktijk en een volledige implementatie van de richtlijn inzake duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan duurzame en ecologische alternatieven. Tot slot roept het rapport op om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in gebieden die door het grote publiek of door kwetsbare groepen (scholen, ziekenhuizen) worden gebruikt, te verbieden, evenals voor uitdroging van gewassen die de rijping van graangewassen versnelt.

Reacties
Categorieën