Europees hof besluit dat Europese Commissie juist heeft gehandeld om Neonicotinoiden in 2013 te verbieden.
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
05/06/2021
1 min

Europees hof besluit dat Europese Commissie juist heeft gehandeld om Neonicotinoiden in 2013 te verbieden.

05/06/2021
1 min

Vandaag, 6 mei 2021  heeft het Europese Hof van Justitie bevestigd dat de Europese Commissie juist heeft gehandeld om het gebruik van neonicotinoiden op bijen-aantrekkelijke gewassen voor buitenteelten in 2013 te verbieden. Zie ons nieuwsbericht daarover.
Het Europees hof steunde het gebruik van het voorzorgsbeginsel en dat de Europese Commissie, zelfs in geval van onzekerheid, het recht had om dergelijke beperkingen op te leggen.

De Bijenstichting en andere ngo’s kwamen tussenbeide in de zaak die Bayer had aangespannen tegen de beperkingen voor buitenteelten van de Europese Commissie die in 2013 waren opgelegd voor de stoffen: imidacloprid en clothianidin.
Bayer verloor in een eerste arrest in 2018 en het Hof van Justitie van de EU bevestigde vandaag het vonnis: De Europese Commissie heeft gelijk door het gebruik van neonicotinoïden op bijen-aantrekkelijke gewassen te verbieden.

De Bijenstichting is blij met deze uitspraak. Niet alleen omdat het hof deze uitspraak heeft gedaan. Het Hof bevestigt de definitie van het voorzorgsbeginsel: bij twijfel over de toxiciteit van een bestrijdingsmiddel heeft de Europese Commissie het recht het te verbieden ”.
We vinden deze uitspraak een reden om bij het Ctgb erop aan te dringen dat zij conform het Europese hof ook bij twijfel geen toelatingen mogen afgeven!

Het Europese Hof bevestigde ook dat de Europese Commissie terecht gebruik heeft gemaakt van de recente bevindingen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), ook al was deze nog niet gevalideerd door de EU-lidstaten, en dat eventuele nieuwe wetenschappelijke en technische informatie overwogen, om de goedkeuring van een pesticide te herzien.
Het Hof bevestigt hier dat elk nieuw wetenschappelijk werk kan worden gebruikt om een pesticide te verbieden. Dit is slagvaardig, want het kan wel tien tot vijftien jaar duren voordat de lidstaten ermee instemmen de regels voor pesticiden evaluaties aan te scherpen. Dit zal de EFSA en de Europese Commissie zeker meer manoeuvreerruimte geven om het verbod op de meest giftige pesticiden te versnellen, gebruik makend van de meest actuele wetenschappelijke kennis.
Voor de volledige Engelstalige uitspraak zie: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240844&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=215365

Reacties
Categorieën