Thiacloprid binnen EU definitief verboden
Jaap Molenaar
01/14/2020
0 min

Thiacloprid binnen EU definitief verboden

01/14/2020
0 min

Na het verbod in 2018 voor de buitenteelt van drie Neonicotinoiden (clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam) heerste er in Nederland bij vele de veronderstelling dat ALLE neonicotinoiden verboden waren. Echter de stof Thiacloprid was nog wel voor buitenteelt toegestaan bij diverse gewassen. De Bijenstichting had jaren terug al een bezwaarprocedure gestart tegen dit middel, door de lange juridische weg loopt deze procedure nog steeds.

Al eerder informeerden wij over een meerderheid binnen de EU voor een verbod.

Daarom zijn wij weer blij met het feit dat op 13 januari 2020 binnen de Europese Unie nu officieel is bekrachtigd om de toelating van dit middel na april 2020 niet meer te verlenend en dus vanaf dat moment is dit middel verboden.
Al lang is bekend dat dit middel ook zeer giftig is voor bijen en andere insecten. In het onderzoek van de EFSA wordt deze conclusie ook getrokken. Daarnaast is gebleken dat deze stof toxisch is voor de mens en problemen met de vruchtbaarheid kan veroorzaken. Vooral deze reden heeft de doorslag gegeven om dit middel te gaan verbieden.

Dit verbod zal een grote impact hebben op de producenten omdat na het verbod van de andere neonicotinoiden de verkoop van dit middel enorm is toegenomen.

De Bijenstichting is verheugd met dit verbod omdat daarmee weer een giftige stof voor bijen wordt verboden. We blijven echter zeer alert aangezien we weten dat de producenten nieuwe middelen op de markt willen brengen.

Reacties
Categorieën