Regulier geteelde bloembollen kunnen bestrijdingsmiddelen bevatten.
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
10/02/2019
0 min

Regulier geteelde bloembollen kunnen bestrijdingsmiddelen bevatten.

10/02/2019
0 min

Sinds het verbod op drie Neonicotinoiden: clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam heerst er een misverstand. Door artikelen in de pers  wordt algemeen aangenomen dat ALLE Neonicotinoiden verboden zijn. Dat is helaas niet het geval. De stof thiacloprid is nog steeds voor vele buitenteelten toegestaan waaronder bloembollen.

Hoewel deze stof minder giftig is dan imidacloprid is deze stof nog steeds heel giftig voor bijen en andere insecten. Om deze reden heeft de Bijenstichting jaren terug al bezwaar aangetekend tegen deze stof. De toelating verloopt eind dit jaar, maar op Europees niveau wordt momenteel beoordeeld of deze toelating wordt verlengd.

De kans is groot dat dit gebeurt. De drie andere Neonicotinoiden zijn destijds verboden op basis van een rapport van de EFSA op basis van een nieuwe beoordelingsmethode (bijen richtlijn of Bee guidance). Echter over deze richtlijn wordt op Europees niveau nog steeds in discussie gevoerd. O.a. Nederland was tegen de invoering van deze strengere richtlijn.
Omdat nu nog de minder strenge richtlijn geldt is de kans groot dat deze stof weer voor meerdere jaren wordt toegelaten.
Omdat deze stof nog steeds is toegelaten en er een grote kans is dat regulier geteelde bloembollen deze giftige stof bevatten is het nog steeds erg belangrijk om biologisch / gifvrije bloembollen te kopen. Anders ‘voer’ je bijen in het voorjaar deze stof!
De Bijenstichting verkoopt in haar webshop gifvrije bloembollen afkomstig van diverse Nederlandse bloembollen telers.

Reacties
Categorieën