Wilde bijen nog jaren onbeschermd
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
07/03/2019
1 min

Wilde bijen nog jaren onbeschermd

07/03/2019
1 min

” Terwijl bijensterfte dramatische vormen aanneemt, onderhandelt Brussel al drie jaar achter de schermen over een richtsnoer, dat de insecten moet beschermen. Nu ligt er een voorstel dat deze Bee Guidance afzwakt. Daarmee wil minister Carola Schouten tegen de wil van de Tweede Kamer gaan instemmen. Twee dagen voor het zomerreces heeft zij de inhoud van dat voorstel niet gedeeld met het parlement. Follow the Money doet dat wel.
Terwijl minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) onlangs nog haar ambities voor een duurzame kringlooplandbouw wereldkundig maakte, is duidelijk dat haar eigen ambtenaren in Brussel jarenlang een maatregel om biodiversiteit te beschermen juist hebben tegengewerkt. Deze Bee Guidance bevat nieuwe testmethoden om pesticiden, voordat ze in de EU op de markt komen, te testen op hun schadelijkheid voor bestuivende insecten.” Dit is de opening van een artikel van Follow the Money van 3 juli 2019. Terwijl de Tweede kamer een volledige invoering wil wordt op 17 juli op EU niveau gestemd voor een Bee guidance waarbij alle testen voor schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen voor hommels en solitaire bijen verwijderd zijn. Er blijven alleen testen over op honingbijen m.b.t. acute giftigheid.

Dit terwijl de wetenschap al jaren heeft aangetoond dat juist de chronische giftigheid (langdurige blootstelling) de bijen om zeep helpt.

Het is duidelijk dat de lobby van de industrie heeft geholpen. Wat blijft er nu nog over van de plannen voor kringloopbouw en Deltaplan Biodiversiteit die zo worden omarmt door dezelfde minister? Is dat niet een doekje voor het bloeden?

Duidelijk is dat het nu nog jaren kan duren voordat de nieuwe wetenschappelijk onderbouwde en getoetste testmethodes worden ingevoerd. Middelen als Thiacloprid blijven op de markt. Dit terwijl recent onderzoek ook heeft aangetoond dat waterjuffers veel schade ondervinden van dit middel net als bijen en andere insecten.

 

Reacties
Categorieën