Europees bijenrichtsnoer biedt nog te weinig bescherming aan wilde bijen!
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
02/19/2021
1 min

Europees bijenrichtsnoer biedt nog te weinig bescherming aan wilde bijen!

02/19/2021
1 min

Op woensdag 14 oktober 2020 ging een delegatie in gesprek met Carola Schouten over het belang van het beschermen van de wilde bijen in het Europese Bijenrichtsnoer, het toetsingskader voor pesticiden. We hebben de petitie met ruim 75.000 ondertekenaars aangeboden samen met Avaaz en Bee-foundation.
De minister gaf nadrukkelijk aan dat ze onze inzet waardeert.
Op 23 februari komen de landbouwminister bij elkaar om het Bijenrichtsnoer te bespreken. Dit is het nieuwe toetsingskader voor de toelating van pesticiden. Sinds een paar maanden pleiten Zweden, Duitsland, Tsjechië en België voor een expliciete bescherming van wilde bijen. Waarom Nederland niet?

Wij vragen je daarom: Schrijf Carola Schouten een mail voor 23 februari!
Laat haar weten waarom het belangrijk is dat zij kiest voor het expliciet beschermen van wilde bijen binnen het Bijenrichtsnoer
Gisteren is Avaaz een email-campagne gestart. Er zijn nu al ruim 2500 e-mails gestuurd aan Carola Schouten met een oproep de wilde bijen te beschermen.

Stuur jij ook een bericht aan Carola Schouten?

Hier zijn wat tips voor het opstellen van je bericht:
Een persoonlijk bericht dat recht uit het hart komt heeft de meeste invloed.
Zeg haar dat waarom jij het belangrijk vindt dat juist de wilde bijen beschermd worden, niet alleen de honingbijen, zij zijn immers het zoemende hart van de natuur.
Vertel de minister waarom jij het belangrijk vindt dat ze de bijen beter beschermt en zich inzet voor maximaal 7% bijensterfte door pesticidengebruik. Waarom voel jij je betrokken bij deze kwestie?
De minister zegt haar besluiten altijd te baseren op de wetenschap. Je kunt haar laten weten dat de wetenschap duidelijk is: meer dan 7% bijensterfte door pesticidengebruik is onacceptabel.
Insiders zeggen vaak dat Minister Schouten wel een visie heeft voor duurzame landbouw, maar niet de moed heeft noodzakelijke maatregelen te nemen. Roep haar op leiderschap te tonen en een vuist te maken tegen de pesticidenlobby.
Mailadres Carola Schouten: burgercorrespondentie@minez.nl met als Bcc: anneke@avaaz.org dan weten we hoeveel mails verstuurd worden.
Als je op sociale media een bericht verstuurt, vergeet dan niet @minlnv en #savethebees te gebruiken in je bericht.

Reacties
Categorieën