Minister moet bijen-richtlijn snel invoeren.
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
05/21/2019
0 min

Minister moet bijen-richtlijn snel invoeren.

05/21/2019
0 min

De volgende motie is op 21 mei 2019 aangenomen; de minister is onder druk gezet, nu hopen dat dit ook het standpunt is binnen de EU. Duitsland is sterke voorstander van verbod Neonicotinoiden. (Zie ook eerdere artikelen)

MOTIE VAN HET LID OUWEHAND
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 1171

Voorgesteld

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de Europese methoden voor de beoordeling van pesticiden belangrijke risico’s voor (wilde, solitaire) bijen en hommels buiten beschouwing laten, waardoor er allerlei middelen zijn toegelaten die zeer schadelijk zijn,

constaterende, dat de Kamer diverse moties aannam om de voor bijen zeer giftige pesticiden van de markt te halen,

verzoekt de regering zich in te zetten voor de benodigde aanscherping, en dus voor inwerkingtreding van het bijenrichtsnoer als geheel, inclusief de tests op het gebied van chronische toxiciteit en de gevolgen voor solitaire bijen en hommels, uiterlijk eind 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Reacties
Categorieën