Burgerpetitie 'Red bijen en boeren' succesvol
07 oktober 2021 
1 min. leestijd

Burgerpetitie 'Red bijen en boeren' succesvol

Een afbouw  van pesticiden tot totaal geen pesticiden gebruik meer in 2035, het herstel van de biodiversiteit en noodzakelijke steun voor boeren in omschakeling naar bio. Dit zijn de drie hoofdeisen van de burgerpetitie Red Bijen en Boeren die binnenkort op de Europese agenda komen. 1,2 miljoen Europeanen lieten de voorbije maanden hun stem horen en ondertekenden het initiatief. Hiermee is een ontzettend belangrijke stap naar een pesticidevrij en bij-vriendelijke landbouw in gang gezet.

Ruim 100.000 Nederlanders steunen deze actie.

De Europese burgerpetitie Red Bijen en Boeren werd getrokken door een Europese alliantie van maatschappelijke organisaties op het gebied van milieu, gezondheid, landbouw en bijenteelt. Voor Nederland was de Bijenstichting een partner in de samenwerking.

Het vervolg?

Nu de 1,2 miljoen handtekeningen binnen zijn, start de officiële controle door de bevoegde instanties. 

Handtekeningen die onvolledig of onjuist zijn worden verwijderd. Gemiddeld valt ongeveer  15% van de handtekeningen af. Met de meer dan 1,2 miljoen handtekeningen verwachten we zeker dat de petitie geldig wordt verklaard. Daarna zal de Europese Commissie zich buigen over de eisen van Red Bijen en Boeren en bekijkt ze welke maatregelen er genomen moeten worden.

Op 29 september is in de Tweede Kamer een motie van de Partij Voor de Dieren aangenomen die daarop betrekking heeft. Interessant te zien hoe sommige partijen aankijken tegen een gifvrije landbouw.

29 SEPTEMBER 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meer dan 1 miljoen bezorgde mensen het Europese burgerinitiatief ‘Red bijen en boeren’ hebben getekend, waarin wordt opgeroepen tot een volledige uitfasering van landbouwgif in 2035,

verzoekt de regering kwantitatieve tussendoelen te stellen voor de uitfasering van het gebruik van pesticiden, aangevuld met een plan om boeren te helpen bij de benodigde omschakeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, FvD, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga
Voor meer informatie zie de actiepagina.


Over de schrijver
Natuurliefhebber met focus op bijen. Hecht veel waarde aan biodiversiteit en de rol van educatie om dit te bereiken. Werkzaam als directeur van het Bijen Educatiecentrum te Vorden. Op uitnodiging beschikbaar voor lezingen en workshops excursies zowel over bijen als bredere natuuronderwerpen.
karin van Pelt
Door

karin van Pelt

op 24 May 2022

Red de bijen en de mensen. De mens wordt buiten beschouwing gelaten terwijl ik het gif inadem omdat ik naast de bespoten velden woon. dit gif is schadelijk voor de mens. Zeker als je er naast woont of in de buurt.

Reactie plaatsen