gehoornde metselbij
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
01/23/2023
0 min

Hof van Justitie EU: geen afwijkingen meer voor gebruik van de voor bijen bijen zo giftige neonicotinoïden

01/23/2023
0 min

Het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) heeft op 19 januari 2023 besloten dat afwijkingen voor het gebruik van bijen zo giftige neonicotinoïden niet langer zijn toegestaan. Dit besluit eindigt bijna de helft van de afwijkingen die lidstaten geven voor verboden pesticiden. De beslissing volgde op een klacht van PAN Europe, Nature & Progrès Belgium en een Belgische imker. Het Hof verklaarde dat het verlenen van afwijkingen voor de behandeling van zaden met een verboden bestrijdingsmiddel en het gebruik ervan niet in overeenstemming is met het EU-recht. Deze uitspraak is een grote overwinning voor de milieu- en bijenbescherming. De lidstaten zullen nu verplicht zijn om hun wetgeving aan te passen om te voldoen aan de EU-wetgeving en zullen niet langer afwijkingen kunnen geven voor het gebruik van verboden pesticiden. Hierdoor zal het milieu in de EU veiliger worden voor bijen en andere insecten, evenals voor de gezondheid van de burgers.

Reacties
Categorieën