grotezijdebij1
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
01/18/2023
0 min

Wilde bij in 2023 mogelijk beschermde diersoort

01/18/2023
0 min

Bestuivers zoals de wilde bij en de zweefvlieg zijn de afgelopen 30 jaar met 75 procent afgenomen. Dit blijkt uit een alarmerend advies van de Bijenstichting. Zij vragen hiermee aandacht voor het feit dat bijen als bedreigde diersoort worden gekenmerkt, maar nog niet officieel beschermd zijn. En volgens hen is het hoog tijd dat daar verandering in komt.

Het advies heeft geleid tot een motie in de Tweede Kamer, die met een ruime meerderheid van de stemmen is aangenomen. Robby van den Broek, ambassadeur van de Bijenstichting, is daar heel blij mee: "Dit maakt de kans dat de wilde bij ook daadwerkelijk op de lijst van de beschermde diersoorten wordt geplaatst, ontzettend reëel."

Biodiversiteit afhankelijk van wilde bij

De wilde bij levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van Gelderland: "Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van meer dan 75 procent van onze voedselgewassen en voor meer dan 85 procent van de wilde planten in de natuur." Volgens Jaap Molenaar, directeur van de Bijenstichting, is het beschermen van de wilde bij dan ook noodzakelijk om de biodiversiteit in stand te houden.

'Politiek moet bij beschermen'

Wanneer de wilde bij in 2023 ook daadwerkelijk een beschermde status krijgt, vallen van de 359 soorten die in Nederland voorkomen, straks 175 bijensoorten onder de Wet natuurbescherming: "Hiermee kunnen gemeenten en provincies de populatie van bijen beter monitoren en bovendien acties en maatregelen nemen om ze actief te beschermen," aldus Molenaar.

Lees het hele artikel.

Reacties
Categorieën