Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
11/10/2021
0 min

Nieuwe “van boer tot bord”-strategie moet gezonder, duurzamer voedsel opleveren

11/10/2021
0 min

Bericht van het Europees Parlement:

Het Parlement is ingenomen met de “van boer tot bord”-strategie en benadrukt hoe belangrijk het is om duurzaam en gezond voedsel te produceren. Dat is namelijk nodig om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen, onder meer op het gebied van klimaat, biodiversiteit, vervuiling en volksgezondheid.

De EP-leden onderstrepen de behoefte aan meer duurzaamheid in elke schakel van de voedselvoorzieningsketen en herhalen dat iedereen – van landbouwer tot consument – hierbij een rol moet spelen. Om ervoor te zorgen dat landbouwers een eerlijk aandeel in de winst uit duurzaam geproduceerd voedsel kunnen krijgen, willen de EP-leden dat de Commissie meer inspanningen levert om de positie van landbouwers in de toeleveringsketen te versterken. Zo pleiten ze voor een aanpassing van de mededingingsregels.

Andere aanbevelingen zijn onder meer:


Pesticiden en bescherming van bestuivers

- verbetering van het goedkeuringsproces voor pesticiden en betere monitoring van het gebruik van pesticiden om bestuivers en de biodiversiteit te beschermen

- bindende streefdoelen om het gebruik van pesticiden te beperken. De lidstaten moeten streefcijfers opleggen via hun strategische GLB-plannen.

Het hele bericht is hier te lezen.

Reacties
Categorieën