Brits onderzoek bevestigd dat toelatingsonderzoek bestrijdingsmiddelen ontoereikend is
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
08/06/2021
0 min

Brits onderzoek bevestigd dat toelatingsonderzoek bestrijdingsmiddelen ontoereikend is

08/06/2021
0 min

De Bijenstichting pleit al jaren voor een beter toelatingsonderzoek van bestrijdingsmiddelen. In de huidige richtlijnen wordt alleen naar de giftigheid van een enkele stof gekeken. Dit terwijl in de praktijk een bij tegelijkertijd in aanraking kan komen met verschillende bestrijdingsmiddelenHet nieuwste Britse onderzoek toont nogmaals aan dat als bijen met meerdere middelen tegelijk in aanraking komen de bijensterfte hoger is!

Het huidige bijenrichtsnoer (methodiek waarop Europees bestrijdingsmiddelen worden beoordeeld) biedt onvoldoende bescherming aan bijen om diverse redenen:

  • Het gaat uit van een abnormale normale sterfte van 10% waardoor middelen eerder kunnen worden toegelaten. (Normale sterfte is ongeveer 5-7%)
  • Toetsing vindt plaats met honingbijen terwijl bekend is dat hommels en wilde (solitaire) bijen vaak gevoeliger zijn voor bestrijdingsmiddelen
  • Er wordt alleen gekeken naar de giftigheid van één stof. Het Britse onderzoek toont aan dat dit volstrekt onvoldoende is en niet overeenkomt met de praktijk.

Opmerkelijk is dat het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) onlangs heeft besloten dat het stapelen (dus in één seizoen gebruiken van meerdere) bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan voor een aantal middelen omdat blijkt dat dit tot sterfte van waterorganismen leidt. Het is vreemd dat het stapelen niet op Europees niveau en voor alle stoffen geldt.

Kortom er is nog een lange weg te gaan voordat bijen (die dankzij hun bestuiving  voor 80% van ons voedsel zorgen!) voldoende zijn beschermd.

Reacties
Categorieën