save the planet
Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
06/22/2023
0 min

Falend beleid overheid inzake bestrijdingsmiddelen in beeld

06/22/2023
0 min

Hoewel Hofbar niet onze favoriete programma is en hun interviewstijl niet onze voorkeur heeft, wordt in de aflevering wel duidelijk zichtbaar wat er mis is met het beleid omtrent bestrijdingsmiddelen.

De overheid vertrouwt nog steeds op verouderde principes waarbij bestrijdingsmiddelen individueel worden onderzocht op factoren zoals giftigheid, zonder rekening te houden met de praktijk waarin deze middelen gecombineerd worden gebruikt. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft echter al meerdere malen aangetoond dat het combineren van middelen bij een lagere dosis al giftiger is voor zowel mens als dier, zoals bijen.

Eindelijk heeft een rechter in dit geval rekening gehouden met de belangen van omwonenden bij het nemen van een beslissing. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien het belangrijk is dat het voorzorgbeginsel wordt toegepast en dat middelen niet op basis van verouderde visies en methoden worden toegelaten. De Bijenstichting heeft al jarenlang te maken met talloze rechtszaken waarin dit probleem naar voren komt, waarbij rechters tot nu toe onvoldoende rekening hebben gehouden met het belang van bijen.

Het feit dat bijen en andere insecten, die essentieel zijn voor de bestuiving van 70% van ons voedselpakket, nu worden gedood door cocktails van bestrijdingsmiddelen, illustreert dit probleem. Dit voorbeeld benadrukt eens te meer dat de nationale overheid herhaaldelijk tekortschiet en meer belang hecht aan korte-termijn economische belangen dan aan het beschermen van de gezondheid van mens en milieu.

Als je de aflevering wilt bekijken, kun je deze hier terugkijken.

Reacties
Categorieën