Update stand van zaken onderzoek Neonicotinoiden
Jaap Molenaar
09/20/2017
1 min

Update stand van zaken onderzoek Neonicotinoiden

09/20/2017
1 min

In september 2017 is door de Task Force on Systemic Pesticides een belangrijke publicatie uitgekomen.
Deze groep van onafhankelijke wetenschappers hebben alle onderzoeken t.a.v. neonicotinoiden vanaf 2014 onderzocht. Het artikel komt binnenkort in het Sceintific journal Environmental Science en Pollination Research.
(Nicotinoiden = groep van bestrijdingsmiddelen die zeer giftig zijn voor bijen en andere insecten)

Hier alvast wat hoogtepunten uit het onderzoek:
Wereldwijd is op veel plekken het oppervlakte water vervuild met neonicotinoiden daardoor komen bijen op veel plekken met deze stof in aanraking
De giftigheid voor o.a. bijen is al vele jaren bekend maar nieuw onderzoek laat zien dat de combinatie van schimmelbestrijdingsmiddelen en neonicotinoiden 2x zo giftig zijn dan alleen de neonicotiode. (het schimmelbestrijdingsmiddel zelf is niet giftig voor bijen)
Door de neonicotinoiden ontstaat er een verandering in het immuunsysteem van bijen. Dit maakt ze gevoeliger voor ziekten!
Toelatingsonderzoek op basis waarvan deze middelen op de markt worden toegelaten bestaan uit test over korte periode. Vele onderzoeken hebben aangetoond dat een langdurige blootstelling in hele lage concentratie op den duur net zo dodelijk is als blootstelling gedurende korte tijd aan hoge concentraties. Dit toont aan dat de huidige onderzoeksmethoden waarop de middelen worden toegelaten NIET deugen. De Bijenstichting strijd over dit onderwerp al jaren in juridische procedures!
Onderzoek toont ook aan dat de voortplanting van bijen negatief wordt verstoord door neonicotinoiden. Dit geldt niet alleen voor honingbijen maar ook voor o.a. hommels!
Eindconclusie: Deze middelen hebben enorme gevolgen voor het voortbestaan van bijen en andere belangrijke insecten en daarmee negatieve consequenties voor de bestuiving van wilde planten en voedselgewassen en daarmee het ecosysteem waarvan wij deel van uitmaken.!
In de EU is er sinds 2013 een moratorium (tijdelijk verbod) van een aantal belangrijke neonictoinoide voor een aantal teelten. Dit zou 3 jaren duren maar is nog steeds van kracht.
Hopelijk draagt deze informatie bij een aan permanent verbod van deze middelen!
Tegelijk is er een studie van CLM uitgekomen dat aantoont dat gemakkelijk in 50% van de situaties Neonicotinoiden kunnen worden vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.
Wilt u meer informatie?:
Via deze link vindt u de website van de Task Force
Via deze link ziet u een Canadees artikel met een Engelstalige video over een onderzoek in Canada.
Via deze link kunt u de samenvatting van de Task Force publicatie lezen.
Via deze link kunt u de samenvatting van het onderzoek CLM lezen.

Reacties
Categorieën