Nog steeds geen afname insectenbestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw
23 juni 2019 
0 min. leestijd

Nog steeds geen afname insectenbestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw

Het planbureau voor de Leefomgeving heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin ze verslag doet van de ontwikkelingen in de gewasbescherming.
Duidelijk blijkt dat de doelen van de nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog niet is gehaald.
Met name Nederland is nog steeds koploper binnen de EU in het verbruik aan bestrijdingsmiddelen.
Insecticiden gebruik is in de periode 1990-2016 niet afgenomen en met een gebruik van ± 4 miljoen kg werkzame stof! Door uitspoeling via drainage is de overschrijding van de waterkwaliteitsnormen slechts een fractie gedaald t.o.v. de doelstellingen. Het aantal middelen is met ruim 10% toegenomen.
Van de gestelde normwaarde in het oppervlaktewater wordt Imidacloprid dat zo giftig is voor bijen wordt het meest overschreden. In de periode 2015-2017 was dat in 47% van alle locaties waar gemeten wordt. Gelukkig is in 2018 een Europees besluit genomen waarbij de toepassing voor buitenteelten van deze stof is verboden.
Maar als stichting maken wij ons zorgen om de stof Thiacloprid dat verwant is aan Imidacloprid.
In de periode 2015-2017 was de normoverschrijding van deze stof bij 16% van alle locaties maar wij zijn bang dat door het verbod op Imidacloprid het gebruik van Thiacloprid flink zal toenemen!
Verder terugdringen van de stoffen blijft daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat bijen niet met deze giftige stof in aanraking komen.
Het volledige rapport is HIER te downloaden.

Over de schrijver
Natuurliefhebber met focus op bijen. Hecht veel waarde aan biodiversiteit en de rol van educatie om dit te bereiken. Werkzaam als directeur van het Bijen Educatiecentrum te Vorden. Op uitnodiging beschikbaar voor lezingen en workshops excursies zowel over bijen als bredere natuuronderwerpen.
Reactie plaatsen