Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
01/31/2023
0 min

Bezwaar toelating Acetamiprid

01/31/2023
0 min

Ondanks het verbod sinds 2018 op diverse Neonicotinoiden (dankzij onze petitie) zien we weer een nieuwe toelating van een Neonicotinoide genaamd Acetamiprid.

Dit middel is minder giftig dan bijvoorbeeld Imidacloprid dat sinds 2018 voor buitenteelten verboden is, maar nog steeds giftig voor bijen.

De toelating betreft ook buitenteelten op gewassen die door bijen worden bezocht als:

  1. Appel, peer en kers
  2. Bloemisterijgewassen
  3. Vaste planten
  4. Openbaar groen

Dit terwijl onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat dit middel in hele lage concentraties al giftig is voor bijen.

We noemen 1 onderzoek waar gekeken is naar effect op honingbijen.

Resultaten:

Bij 1 ug (miljoenste gram!) wordt de levensduur van een werksterbij aanmerkelijk verkort.

Bij 0,5 ug wordt het leervermogen aangetast. Zo zien we dat bijen die dit middel hebben gehad het aantal bijen dat de kast kan terugvinden met 50% afneemt.

Ook zien wetenschappers dat de genen die betrokken zijn bij allerlei leer- en geheugenprocessen bij deze bijen aanmerkelijk minder actief zijn.

Juist honingbijen hebben leer- en geheugencapaciteit nodig. Bijvoorbeeld met hun bijendans geven ze informatie door, ze moeten hun kast kunnen terugvinden, weten welke plant ze moeten bezoeken.

Uiteraard hebben we onmiddellijk weer officieel bezwaar aangetekend bij het College voor Gewasbeschering en Biociden (CtgB). Weer een gemiste kans in Nederland want deze procedure gaat weer lang duren en gedurende het proces mag dit middel gewoon worden gebruikt.

Reacties
Categorieën