Bijen en insecticiden: late lessen uit vroege waarschuwingen
24 mei 2014 
0 min. leestijd

Bijen en insecticiden: late lessen uit vroege waarschuwingen

In dit artikel van mei 2014 wordt een uitleg gegeven van de werking van neonicotinoide bestrijdingsmiddelen maar vooral hoe het proces van toelating en het middel van een tijdelijk moratorium van deze middelen zo ingewikkeld is.
In 1994 werd in Frankrijk het nieuwe insecticide Gaucho® met imidacloprid als het werkzame bestanddeel voor het eerst toegepast in de zonnebloemteelt en direct waren er meldingen van bijensterfte. Op grond van het voorzorgsbeginsel werd in 1999 een tijdelijk verbod ingesteld op het gebruik van Gaucho® voor de behandeling van zonnebloemzaad en vijf jaar later voor de behandeling van maïszaad. In de Franse casus hebben conflicterende belangen en inadequate risicobeoordelingsprotocollen tot een controverse geleid over de kwaliteit en toepassing van kennis voor risicobeoordeling en -beheersing.
Auteurs: Jeroen van der Sluijs, Diana Wildschut en Laura Maxim
Download het artikel Hier

Over de schrijver
Natuurliefhebber met focus op bijen. Hecht veel waarde aan biodiversiteit en de rol van educatie om dit te bereiken. Werkzaam als directeur van het Bijen Educatiecentrum te Vorden. Op uitnodiging beschikbaar voor lezingen en workshops excursies zowel over bijen als bredere natuuronderwerpen.
Reactie plaatsen