Mezensterfte: veel soorten gif in tuinen aanwezig
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
09/14/2019
0 min

Mezensterfte: veel soorten gif in tuinen aanwezig

09/14/2019
0 min

Het onderzoek in België van Velt en de Vogelbescherming toont weer eens aan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen leidt tot een ernstige vervuiling van de leefomgeving van mens en milieu.

Uit het mezenonderzoek bleek dat bij de 95 nesten er tot 36 verschillende bestrijdingsmiddelen werden teruggevonden in de dode mezen. Slechts bij 4 nesten werden er geen bestrijdingsmiddelen gevonden.

Het betrof zowel middelen tegen insecten als middelen tegen planten als schimmeldodende middelen.

Verontrustend is dat het middel DDT dat vanaf 1974 is verboden in 90% van de gevallen werd aangetroffen. Hieruit blijkt hoe lang dit middel in het milieu aanwezig blijft. Het in 1962! door Rachel Carson geschreven boek The Silent Spring gaat o.a. over dit vreselijke middel.

Tussen de 10 verschillende insecticiden zit ook het middel Imidacloprid. Dit is een Neonicotinoide insecten bestrijdingsmiddel dat ook zo giftig is voor bijen en gelukkig na een grote Europese petitie is verboden voor buitenteelten sinds 2018. Ook diverse andere insecticiden die zijn aangetroffen zijn giftig voor bijen.

Dit onderzoek is een steekproef en uitgevoerd in België maar gezien het gebruik van de vele bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw is te verwachten dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is.

Dit toont nogmaals aan hoe het leefmilieu van mens en dier enorm is vervuild met vele bestrijdingsmiddelen en dat streven naar een totale biologische teelt enorm belangrijk is.

Reacties
Categorieën