Sulfoxaflor and flupyradifurone blijken giftiger voor bijen te zijn dan verwacht.
05 december 2020 
1 min. leestijd

Sulfoxaflor and flupyradifurone blijken giftiger voor bijen te zijn dan verwacht.

Nieuwe wetenschappelijke informatie toont aan dat Sulfoxaflor en Flupyradifuron, twee nieuwe generatie neonicotinoïde insecticiden die in 2015 in de EU zijn goedgekeurd, giftiger zijn voor bijen dan aanvankelijk werd gedacht.
Hoewel de Commissie maatregelen voorstelt, dringen sommige lidstaten aan om deze bijen-giftige pesticiden op de markt te houden, waarbij ze een bekend scenario herhalen waarin lidstaten de bescherming van bestuivers belemmeren .
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de sectorstudies beoordeeld en in maart 2019 haar wetenschappelijk advies gepubliceerd. Inmiddels is in een reeks wetenschappelijke publicaties  de toxiciteit van deze stof bij honingbijen en hommels bij veldrealistische doses vastgesteld.

Flupyradifuron, een andere nieuwe generatie insecticide, staat begin december op de agenda van de Permanente Commissie: uit bewijs van Bayer dat aan Nederland werd gecommuniceerd, bleek dat het product 15 keer giftiger is voor een soort wilde bijen in vergelijking met de geteste soort: honingbijen.

“De Europese Commissie stelt voor om het gebruik van Sulfoxaflor buitenshuis te verbieden, maar ondanks het duidelijke bewijs van schade veroorzaakt door deze neonicotinoïde, proberen lidstaten als Ierland, Hongarije, België en Bulgarije het gebruik ervan buitenshuis te behouden.” Meldt Martin Dermine van PAN Europe.

Wat betreft de stof Sulfoxaflor : de pesticidenindustrie en de Nederlandse staat proberen de schade die deze stoffen veroorzaken te bagatelliseren, terwijl wetenschappelijke publicaties zich steeds meer opstapelen over de gevaren van deze stof voor zowel honingbijen als wilde bijen. Daarom is de Bijenstichting blij met de motie van de Tweede kamer die aangeeft dat het Bijenrichtsnoer nu eens moet worden ingevoerd om tot een zuivere toetsing van bestrijdingsmiddelen te komen.

Over de schrijver
Natuurliefhebber met focus op bijen. Hecht veel waarde aan biodiversiteit en de rol van educatie om dit te bereiken. Werkzaam als directeur van het Bijen Educatiecentrum te Vorden. Op uitnodiging beschikbaar voor lezingen en workshops excursies zowel over bijen als bredere natuuronderwerpen.
Reactie plaatsen