Reactie Minister Schouten 9 april op berichtgeving over Bee Guidance
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
04/10/2019
1 min

Reactie Minister Schouten 9 april op berichtgeving over Bee Guidance

04/10/2019
1 min

Deze reactie is agendapunt van het debat vanmiddag 10 april.
In haar brief geeft de minister enerzijds aan dat ze wil uitgaan van de laatste wetenschappelijke inzichten. Citaat: “Dat doe ik door mijn besluitvorming te baseren op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Dat is de kern van mijn beleid en dus ook van de Nederlandse inzet in EU-verband.”
Maar in de Engeltalige bijlage zien we o.a. een commentaar van 21 november 2018 aan de Europese commissie. Citaat: “ We note that the Commission’s proposal still includes the implementation of the strict requirements for field and semi-field studies in the current version of the EFSA GD. Since these requirements are dependent on parts of the GD included in the update and thus themselves will be updated, we consider it necessary that these requirements are also moved to part B of the implementation plan.”
Vrij vertaald: de veldproeven zijn opgenomen in de Bee Guidance. Wij vinden het noodzakelijk dat deze testen worden verplaatst naar deel B van het invoeringsplan. Dit houdt in dat deze proeven op de lange baan worden verschoven.
En juist deze veldproeven voldoen aan de recente wetenschappelijke inzichten. Daardoor wordt er getoetst op chronische giftigheid. Juist daar zit het probleem van de pesticiden. Bijen, bijvoorbeeld een hommelvolk verzameld van het vroege voorjaar tot de nazomer voedsel. Doordat ze het gehele seizoen steeds kleine hoeveelheden pesticiden meenemen naar het nest dat wordt gevoed aan de larven ontstaan er problemen. O.a. in Engeland is aangetoond dat al bij hele lage concentratie er minder hommel koninginnen worden geboren en in deze publicatie wordt ook goed de werking van de Neonicotinoiden uitgelegd en dat hommels hier gevoeliger voor lijken dan honingbijen.
Kortom de brief van de minister komt niet overeen met de commentaren van LNV richting de Europese commissie!
Deze brief en de Engelstalige commentaren zijn hier te downloaden.

Onze reactie en open brief over dit onderwerp is hier te lezen.

Reacties
Categorieën