save the planet
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
10/13/2021
0 min

Prijsverschil remt de ontwikkeling van duurzame landbouw

10/13/2021
0 min

Verduurzaming van de Nederlandse landbouw wordt geremd omdat consumenten niet bereid zijn de hogere prijs van duurzame producten te betalen. (en mensen met een krap budget kunnen zich deze kosten vaak niet permitteren) Dat gebeurt vooral niet zolang er een goedkoper regulier geproduceerd alternatief is. Dit blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten uitvoeren onder consumenten. Dit belemmert verdere verduurzaming van de landbouw omdat de productiekosten van bijvoorbeeld biologische producten hoger liggen dan van reguliere producten.

De ACM beschrijft in haar brief aan de minister van LNV Een aantal oplossingsrichtingen om verdere verduurzaming van de landbouw in Nederland te realiseren.

Opties zijn:

  1. Subsidies voor boeren die duurzaam produceren
  2. Btw-verlaging om duurzaam geproduceerde producten goedkoper te maken dan regulier geproduceerde producten

De Bijenstichting zet zich al jaren in voor gifvrije land- en tuinbouw t.b.v. de gezondheid van insecten. Maar steeds duidelijker worden de bewijzen dat bestrijdingsmiddelen ook van grote invloed zijn op de gezondheid van de mens. Ziekten als Parkinson worden hierbij genoemd.

Op petities.nl is daarom een nieuwe petitie gestart: Gezondheid moet betaalbaar zijn voor iedereen; die wij van harte aanbevelen. Voor de mens EN de bijen!

Deze informatie toont nogmaals aan dat een eerlijke prijs voor duurzame productie noodzakelijk is. Dat was speerpunt in de actie Red Boeren en Bijen dat onlangs ruim 1 miljoen handtekeningen heeft opgehaald.

Reacties
Categorieën