Bestrijdingsmiddelen
info@bijenlint.nl
Bestrijdingsmiddelen
09/06/2022
1 min

Reageer op het EU voorstel voor reductie van pesticiden (openbare raadpleging)

09/06/2022
1 min

Waarschijnlijk heeft u uw stem laten horen in het Red Bijen en Boeren burgerinitiatief. Met 1,2 miljoen Europeanen gaven we een zeer belangrijke boodschap: stop met het vergiftigen van ons milieu en het schaden van onze gezondheid. Wij willen dat de landbouw de biodiversiteit ondersteunt en met de natuur samenwerkt in plaats van haar te bestrijden. Het burgerinitiatief zal binnenkort de formele fase ingaan. Tegelijkertijd kunt u op andere niveaus het woord nemen en uw invloed te vergroten. De volgende kans is uw mening te geven in een officiële raadpleging over het nieuwe EU- wetsvoorstel om het gebruik van pesticiden terug te dringen. Onze partner Het Pesticide Action Network heeft een instrument ontwikkeld om dit voor u gemakkelijker te maken.

Waarom in actie komen?

 Onze wereld wordt gecontroleerd door een machtige chemische lobby met sterke bondgenoten. Zij maken winst met een giftig landbouwmodel, tegen hoge kosten voor de samenleving. Ze vertellen ons dat we de wereld niet kunnen voeden zonder haar te vergiftigen. Maar in elk land laten boeren en wetenschappers zien dat dit niet waar is. Intelligente landbouw kan het gebruik van pesticiden met 80% verminderen. Geïntegreerde pestbestrijding maakt gebruik van slimme agronomische methoden om plagen te voorkomen, beschikt over een reeks technieken om problemen te corrigeren en gebruikt chemische middelen alleen als allerlaatste redmiddel.

 Dit is een totaal andere benadering. Het huidige dominante landbouwmodel is gebaseerd op doden. Dood alles wat je niet bevalt en reduceer de wereld tot alleen je favoriete gewas. Maar dit model vernietigt de biodiversiteit en vergiftigt ons milieu. Het vervuilt het water en vermindert sterk de vruchtbaarheid van de bodem. Het is een doodlopende weg die op de lange termijn geen voedsel kan produceren. De industriële lobby spreekt over voedselzekerheid, maar daar geen sprake van zijn zonder een gezonde bodem, schoon water en biodiversiteit.

 Om af te stappen van de destructieve chemische landbouw moeten we de controle terugnemen van de chemische industrie. De middelen zijn er, maar we moeten ervoor zorgen dat overheidsgeld en onderzoek op de juiste manier worden gebruikt. Onze wereld zou veel gezonder en biodiverser zijn als de landbouwsubsidies in de EU (1/3 van de totale begroting!) op de juiste manier worden gebruikt, als de giftigste chemicaliën worden verboden, als minder giftige bestrijdingsmiddelen naar behoren worden belast, als de vervuiler de prijs betaalt die nu door de samenleving wordt betaald, als de vervuiler wordt vervolgd... Dit is een kwestie van verstandige politieke beslissingen. Samen kunnen we deze verandering tot stand brengen. Voor ons, onze kinderen en de generaties na ons.

Op deze pagina kunt u alles lezen hoe u in actie kunt komen.

Reacties
Categorieën