bionext-nieuw
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
12/20/2022
0 min

Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ gesteund door Bijenstichting

12/20/2022
0 min

Nederland zal een flinke inhaalslag moeten maken met het huidige landbouwareaal van 4%, maar 15% is absoluut haalbaar mits er wel fors wordt ingezet op de benodigde marktontwikkeling. De rol van de markt is echt cruciaal.

De sector is ontzettend blij met de komst van dit actieplan. We kijken enorm uit om in samenwerking met LNV, provincies, maatschappelijke organisaties en marktpartijen de groei binnen de sector te realiseren en te bouwen aan een schoner, groener en eerlijker voedsel- en landbouwsysteem.In tegenstelling tot veel andere Europese landen heeft de biologische sector in Nederland lange tijd weinig tot geen financiële overheidssteun ontvangen. Toch staat er een sterke, verbonden en innovatieve biologische keten gedreven door onze leidende principes van Zorg, Ecologie, Gezondheid en Eerlijkheid. Dankzij de vele koplopers en kartrekkers die jarenlang veel energie, tijd en geld geïnvesteerd zijn wij als sector nu klaar voor deze stap” aldus Michaël Wilde van Bionext.

De Bijenstichting is een sterk voorstander van biologische teelt omdat dit de leefomgeving van bijen aanmerkelijk verbetert. Want bij reguliere teelt worden bijen nog regelmatig blootgesteld aan giftige insecticiden.

Het actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ is op basis van deze drie doelen opgebouwd:

1) Meer biologische consumptie en een grotere afzetmarkt;

  • Biologische producten worden bekender
  • Groter aanbod in meer verkoopkanalen
  • Betere prijs voor boer en consument

2) Meer biologische productie

  • Behouden en uitbreiden van productie
  • Inzet van de keten
  • Toegang tot geschikte en betaalbare grond

3) Meer kennis en innovatie

  • Onderzoek
  • Van elkaar leren
  • Blijven innoveren

Bron: Bionext

Reacties
Categorieën