Cultuursoorten versus inheemse soorten voor bijen.
Informatie
Jaap Molenaar
Informatie
04/13/2020
2 min

Cultuursoorten versus inheemse soorten voor bijen.

04/13/2020
2 min

Cultuursoorten:

Vaak worden (invasieve) exoten verward met cultuursoorten.
Soorten als bijvoorbeeld mosterd, Phacelia, boekweit worden al vele jaren in de landbouw gebruikt.
Deze soorten hebben niet geleid tot problemen. Dit in tegenstelling tot invasieve exoten als bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, bospest etc.
En wij adviseren altijd om deze cultuursoorten alleen in tuinen te zaaien, nooit in buitengebieden, natuurgebieden etc.
De introductie/verspreiding van invasieve exoten moet worden voorkomen daarom is de Bijenstichting samenwerkingspartner van  Floron en denken we mee met het programma Tuin er niet in

Gebruik inheemse versus cultuursoorten.

De Bijenstichting is van mening dat de voedselvoorziening van zowel solitaire bijensoorten als hommels en honingbijen verbeterd moet worden.
Voor de meeste solitaire bijensoorten zijn inheemse planten belangrijk omdat deze soorten vaak kieskeurig zijn en alleen van bepaalde plantensoorten of families hun voedsel verzamelen. Daarom hebben wij enkele inheemse mengsels in onze webshop van betrouwbare leverancier De Cruydthoeck.
Echter honingbijen en hommels maak je heel erg blij met diverse cultuursoorten als goudsbloem, mosterd, kaasjeskruid en Phacelia. Sterker nog, enkele solitaire bijen zijn ook gek op sommige van hiervoor genoemde cultuursoorten.

Daarnaast hebben wij nog een andere visie:

Deze heeft betrekking op de concurrentie tussen honingbijen/hommels/solitaire bijen.
Wij zijn van mening (en hebben dat ook waargenomen) dat als je zorgt voor een rijk gedekte tafel (lees in veel tuinen zaaien van cultuursoorten) er minder concurrentie is van honingbijen en hommels t.o.v. solitaire bijen.
Speciaal honingbijen geven de voorkeur te vliegen op een gewas waarvan veel in bloei staat. Is dat een veld Phacelia dan laten ze andere inheemse bloemen links liggen. Hiervan profiteert de solitaire bijen indirect van.

Hommels hebben steun nodig:

In tegenstelling hetgeen vele mensen denken gaat het slecht met vele hommelsoorten. Vooral klaver specialisten (daarom verkopen wij ook rode- en witte klaver in onze webshop). Maar ook de meer algemenere hommelsoorten zijn kwetsbaar. Het is belangrijk dat vanaf het vroege voorjaar tot laat in de zomer voldoende voedsel beschikbaar is. Daarom stimuleren en verkopen we diverse bloembollen soorten (ook cultuursoorten) en onze bloemenmengsel met cultuursoorten.
Deze mengsels hebben wel degelijk een waarde i.t.t. de diverse (vage) (carnavals)mengsel met gevuld-bloemige soorten die in diverse tuincentra, winkels en webshops worden aangeboden en geen voedselbron zijn voor bijen.

Gifvrije zaden:
Er worden nog steeds bestrijdingsmiddelen op regulier geteelde zaden aangetroffen. Daarom is het belangrijk dat we gifvrije zaden zaaien. Al onze cultuursoorten (zaden en bloembollen) zijn van biologische teelt.

Smaken verschillen, lastig beheer 
Het feit dat wij ook voorlichting geven over vaste plantensoorten (cultuursoorten) als voedselbron voor bijen komt vanuit het feit dat niet iedereen een wilde tuin wilt. Het heeft geen nut om deze mensen te ‘ pushen’ naar een tuin met alleen inheemse soorten. Als ze de juiste cultuurplanten neerzetten bieden ze ook een voedselbron voor zowel honingbijen, hommels en diverse solitaire bijen soorten.
Daarnaast is het beheer van inheemse mengsel lastig. Bij verkeerd beheer wordt het een mislukking en daarna ‘haken’ mensen af!

Educatieve waarde:
Op zaaidagen en andere evenementen heeft het zaaien van mengsel (bijvoorbeeld met kinderen) ook een belangrijke educatieve waarde!

We gebruiken de nationale zaaidag 22 april ook om de mensen bewust te maken van belang van bijen en dat wij ze kunnen helpen. Onderschat deze waarde niet!
Daarnaast is het praktisch niet haalbaar (kosten) om kinderen emmers met dure inheemse zaden te laten zaaien (alles op één kluitje).

Kortom m.b.t. het gebruik van cultuursoorten versus inheemse soorten is het o.i. belangrijk om een gedetailleerde, brede visie te beschouwen.

Reacties
Categorieën