glyfosaat
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
10/11/2023
1 min

Nederland onthoudt zich van stemming bij hernieuwde goedkeuring van glyfosaat

10/11/2023
1 min

Minister Piet Adema zal niet voor en niet tegen stemmen als het gaat om hernieuwde goedkeuring van glyfosaat in Europa. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Op vrijdag 13 oktober zullen de lidstaten binnen de Europese Commissie stemmen over het gebruik van de onkruidverdelger. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde dat de minister in Brussel tegen de verlengde goedkeuring van glyfosaat zou stemmen. Dat advies legt de minister dus naast zich neer.

Genuanceerd standpunt

"Ik wil recht blijven doen aan de bestendige lijn dat het kabinet bij besluitvorming over dergelijke complexe, technisch/inhoudelijke dossiers steunt op onafhankelijke en wetenschappelijke adviezen van daartoe aangewezen en bevoegde instanties in het Europese en nationale systeem (EFSA en Ctgb). Evenzeer neem ik de wetenschappelijke en maatschappelijke zorgen over glyfosaat en de gevolgen voor de gezondheid (waaronder die van de agrarische ondernemers zelf) en voor de biodiversiteit zeer serieus. Er is geen bewijs dat er een causaal verband is tussen glyfosaat en Parkinson, in bepaalde studies zijn wel associaties tussen glyfosaat en Parkinson aangetroffen. De motie die de Kamer in meerderheid heeft aangenomen, vertegenwoordigt de zorgen en weegt voor mij zwaar. Ik ben van mening dat aan het genuanceerde standpunt van Nederland geen recht gedaan wordt met een stem vóór of tegen het voorstel van de Europese Commissie. Hiermee zou aan één van beide principes meer waarde worden gehecht dan aan het andere", beargumenteert de minister zijn keuze.

Gemiste kans

Natuur & Milieu, de Parkinson Vereniging en de FNV reageren teleurgesteld op deze beslissing van de minister. "Doodzonde en een gemiste kans om in Europa te laten zien dat de Nederlandse regering daadwerkelijk iets geeft om de gezondheid van mens, dier en milieu", vinden de organisaties. Zij vroegen de minister eerder deze week nog om te luisteren naar de Tweede Kamer en zijn poot stijf te houden bij de stemming op vrijdag 13 oktober in Brussel. Voor de zoveelste keer wezen zij erop dat glyfosaat zeer schadelijk is voor mensen, dieren en het milieu. En voor bijen!

Voor meer informatie over gevaar van Glyfosaat en wat jij nog steeds kunt doen, zie onze actiepagina.

Reacties
Categorieën