EU-ombudsman tikt Europese commissie op de vingers voor gebrek aan transparantie
Bestrijdingsmiddelen
Jaap Molenaar
Bestrijdingsmiddelen
05/14/2019
0 min

EU-ombudsman tikt Europese commissie op de vingers voor gebrek aan transparantie

05/14/2019
0 min

EU-ombudsman Emily O’Reilly berispte Brussel voor wanbeleid omdat het informatie over de standpunten van nationale overheden had achtergehouden t.a.v. de bee-guidance.
In 2013 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid de methodologie opgesteld – het zogeheten Bee-guidance – om ervoor te zorgen dat toezichthouders naar behoren verantwoording afleggen voor de bijen bij hun risicobeoordelingen. Wetenschappers verdenken wijd verspreid pesticiden spuiten als een van de factoren achter de ineenstorting van bijenpopulaties.
Deze strengere methodologie informeerde het besluit van de EU om vorig jaar permanent drie neonicotinoïde pesticiden te verbieden.
Brussel heeft het document echter niet volledig omgezet in zijn pesticiden beoordelingsprocedure vanwege verzet van sommige regeringen in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders – een krachtige regelgevende instantie van de Commissie die achter gesloten deuren zit.
De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar een verzoek van de Franse niet-gouvernementele organisatie POLLINIS geweigerd om details over de verschillende nationale standpunten openbaar te maken, daarbij verwijzend naar de noodzaak om een lopend proces te beschermen.
EU Ombudsman O’Reilly zei dat dit ongeldig was. “Sommige nationale autoriteiten blokkeren de uitvoering door de Commissie”, zei ze. “Dit is geheel hun beslissing, maar als ze dit doen , hebben Europese burgers het recht om te weten wat de positie van hun eigen regering is, net als op het niveau van de lidstaten.” Biodiversiteit is een bijzonder belangrijke kwestie, “voegde ze eraan toe.

Reacties
Categorieën