glyfosaat
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
03/04/2024
0 min

NGO's starten juridische procedure tegen de hergoedkeuring van glyfosaat door de EU

03/04/2024
0 min

Zes NGO's dagen de EU juridisch uit over glyfosaat, wegens ernstige tekortkomingen in het hergoedkeuringsproces en schending van EU-wetgeving en het voorzorgsbeginsel. Ze eisen intrekking van de glyfosaatgoedkeuring, ondanks overtuigend wetenschappelijk bewijs voor de schadelijkheid ervan. De NGO's benadrukken het gebrek aan bescherming voor mens en milieu en roepen op tot intrekking van de goedkeuring door de Commissie.

Na het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar het hergoedkeuringsproces van glyfosaat en het identificeren van verschillende ernstige tekortkomingen, hebben de NGO's een verzoek tot interne herziening (Request for internal Review) ingediend bij de Commissie, waarmee de eerste stap in deze juridische strijd is gezet.

De Europese Commissie, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zijn door zich niet te houden aan de EU-wetgeving en jurisprudentie over de pesticiden verordening en het voorzorgsbeginsel, hun verplichting om Europese burgers en het milieu te beschermen niet nagekomen.

De Europese Commissie heeft glyfosaat opnieuw goedgekeurd voor 10 jaar, ondanks een volgens de organisaties indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat het giftig is voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Lees hier het hele artikel (Engels)

 

Reacties
Categorieën