Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
04/10/2024
0 min

Pesticiden die worden aangetroffen in stuifmeel en nectar kunnen een langdurig gevaar vormen voor bestuivers.

04/10/2024
0 min

Uit onderzoek van Trinity en DCU blijkt dat pesticiden gevonden in stuifmeel en nectar op de lange termijn een gevaar kunnen vormen voor bestuivers. De studie is het eerste multidisciplinaire onderzoek naar stuifmeel en nectar van gewassen en wilde planten in Ierland. De onderzoekers vonden pesticiden in bloemen die niet bedoeld zijn voor het gebruik van chemicaliën, wat een onderschatte bedreiging kan vormen voor bestuivers. De meest gebruikte categorieën pesticiden in Ierland zijn herbiciden, fungiciden en insecticiden. Koolzaad, een gewas dat aantrekkelijk is voor bestuivers, krijgt waarschijnlijk een besmetting van pesticiden uit al deze categorieën. De bevindingen kunnen ons helpen om te begrijpen welke pesticiden gevaarlijker zijn in de Ierse context en om de risico's van verschillende chemische pesticiden effectiever te verminderen. De studie benadrukt het belang om het effect van pesticidenmengsels op bestuivers en andere niet-doelorganismen te begrijpen. De onderzoekers vinden het zorgwekkend dat residuen van bepaalde neonicotinoïden, die bekend staan om hun bedreiging voor bestuivers, nog steeds aanwezig zijn ondanks het verbod van de Europese Commissie in 2018.

Ook in Nederland zijn deze middelen sinds 2018 voor buitenteelt verboden. Echter o.a. in oppervlaktewater worden deze stoffen nog steeds gemeten. Des te meer een reden dat deze situatie ook voor Nederland van toepassing is.

Lees hier het complete Engelstalige artikel


Reacties
Categorieën