weidehommel
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
04/01/2023
3 min

Invloed van klimaatverandering op overlevingskansen van hommels

04/01/2023
3 min

Klimaatverandering heeft een grote impact op de natuur en het milieu over de hele wereld, inclusief Nederland. Een van de dieren die negatief worden beïnvloed door klimaatverandering zijn hommels. Hommels zijn belangrijke bestuivers van planten en spelen dus een belangrijke rol in onze voedselvoorziening en ecosystemen.

Droogte is een van de grootste gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Door droogte kunnen planten minder goed groeien, wat betekent dat er minder bloemen zijn voor hommels om op te foerageren. Hommels zijn afhankelijk van deze bloemen voor hun voedselvoorziening, en als er minder bloemen zijn, hebben hommels minder voedsel en kunnen ze moeite hebben om te overleven.

Maar droogte heeft niet alleen invloed op de voedselvoorziening van hommels. Het kan ook invloed hebben op de temperatuur in de nesten van hommels. Hommels nestelen zich vaak in de grond, waar ze afhankelijk zijn van de vochtigheid van de grond om hun nesten te koelen. Als de grond te droog is, kan het te warm worden in het nest, wat kan leiden tot sterfte onder de hommels.

Naast droogte hebben we in Nederland ook te maken met weersextremen, zoals zware regenval en extreme hitte. Zware regenval kan ervoor zorgen dat de bodem te nat wordt, waardoor hommels moeite kunnen hebben om hun nesten droog te houden en voedsel te vinden. Extreme hitte kan ervoor zorgen dat hommels uitdrogen en kan ook leiden tot oververhitting in hun nesten.

Klimaatverandering heeft ook invloed op de timing van de bloei van planten, waardoor hommels mogelijk minder voedsel hebben tijdens bepaalde delen van het jaar. Als planten eerder of later bloeien dan normaal, kan dit ervoor zorgen dat hommels minder bloemen hebben om op te foerageren wanneer ze dat het meest nodig hebben.

Deze effecten van klimaatverandering op hommels kunnen leiden tot afname van de hommelpopulatie in Nederland. Dit kan vervolgens gevolgen hebben voor de bestuiving van planten, wat kan leiden tot afname van de plantenpopulatie. Als dit gebeurt, kan het hele ecosysteem worden aangetast.

Om deze negatieve effecten van klimaatverandering op hommels te verminderen, is het belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en ons aan te passen aan de veranderingen die al gaande zijn. Dit kan onder meer door het behouden en herstellen van geschikte leefgebieden voor hommels, het planten van bloemrijke gebieden en het verminderen van de impact van menselijke activiteiten op de omgeving.


Klimaatveranderingen versterken de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen bij hommels.

Neonicotinoïden zijn een veelgebruikte groep insecticiden die worden gebruikt om schadelijke insecten te bestrijden in de landbouwsector. Deze chemicaliën zijn echter ook schadelijk voor bijen en hommels, die cruciaal zijn voor de bestuiving van gewassen en de productie van voedsel. Onderzoek heeft aangetoond dat de schadelijkheid van neonicotinoïden toeneemt bij hogere temperaturen, vooral bij hommels. Dit is verontrustend omdat klimaatverandering, hogere temperaturen en bestrijdingsmiddelen elkaar versterken.

Neonicotinoïden werken door het zenuwstelsel van insecten aan te tasten, waardoor ze uiteindelijk sterven. Helaas hebben deze chemicaliën ook een negatieve invloed op de bijen en hommels die ze per ongeluk opnemen tijdens het verzamelen van nectar en stuifmeel. De schadelijkheid van deze insecticiden wordt echter nog verergerd bij hogere temperaturen.

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat hommels die aan neonicotinoïden worden blootgesteld bij temperaturen boven de 30 graden Celsius, een significant hoger sterftecijfer hebben dan hommels die aan dezelfde chemicaliën worden blootgesteld bij lagere temperaturen. Dit komt omdat de hitte de stofwisseling van hommels verhoogt, waardoor ze meer gif opnemen en de effecten van de chemicaliën verergeren.

Deze bevindingen zijn zeer verontrustend omdat de wereldwijde temperatuur stijgt als gevolg van klimaatverandering. Als de temperaturen blijven stijgen, kan dit leiden tot nog meer sterfte onder bijen en hommels, waardoor de populaties afnemen en de voedselproductie in gevaar komt.

Bovendien hebben bestrijdingsmiddelen een directe en indirecte invloed op de populatie van bijen en hommels. Directe blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan leiden tot sterfte, terwijl indirecte blootstelling via vervuilde planten de groei en ontwikkeling van bijen en hommels kan belemmeren. Dit kan weer leiden tot verminderde bestuiving en uiteindelijk tot verminderde opbrengsten van gewassen.

Klimaatverandering en bestrijdingsmiddelen versterken elkaar op verschillende manieren. Hogere temperaturen kunnen leiden tot meer plaaginsecten, wat kan leiden tot meer gebruik van bestrijdingsmiddelen. Aan de andere kant kunnen bestrijdingsmiddelen leiden tot verminderde immuniteit bij bijen en hommels, waardoor ze vatbaarder worden voor ziekten en andere omgevingsstressoren zoals hogere temperaturen.

Om deze problemen aan te pakken, is het belangrijk om te werken aan het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Daarnaast moeten er meer maatregelen worden genomen om de populaties van bijen en hommels te beschermen en te bevorderen, zoals het creëren van bloemrijke gebieden en het behouden van nestel plekken.

Artikelen over dit onderwerp (Engelstalig):

Artikel in National geografic

Wetenschappelijk artikel


P.S.  Kale hommels kweken is een 1 april grap, maar de rest is helaas bittere ernst: het wordt tijd neonicotinoiden te verminderen en maatregelen te nemen tegen klimaatverandering.Reacties
Categorieën