steenhommel
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
10/11/2023
1 min

2023: hommeljaar met twee gezichten

10/11/2023
1 min

In 2023 kende het hommelseizoen in Nederland twee verschillende gezichten, zoals gerapporteerd door  EIS Kenniscentrum Insecten. De eerste helft van het jaar was gekenmerkt door lage aantallen hommels, wat samenhing met nat en koud weer, en een algemene indruk van afnemende insectenaantallen. Echter, in de tweede helft van het seizoen werden juist hogere aantallen hommels geteld, met variaties per soort.

In de lente van 2023 bleven de hommelaantallen achter bij voorgaande jaren, met een late start van de groei van hommelvolken. Dit resulteerde in lagere aantallen in vergelijking met eerdere jaren. Daarentegen, in de zomer, stegen de hommelaantallen boven het gemiddelde, met een piek rond half juli. De akkerhommel presteerde vooral goed, met uitzonderlijk hoge aantallen.

Helaas was 2023 een mager jaar voor de steenhommel en het aardhommelcomplex, die vertraagde groei vertoonden in vergelijking met eerdere jaren. Het aardhommelcomplex leek echter in de zomer wat te herstellen ten opzichte van 2022.

Het Meetnet hommels, een belangrijk monitoringprogramma opgezet door EIS Kenniscentrum Insecten, blijft hommels in de komende weken observeren. Het programma maakt nu deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en is bedoeld om trends in hommelaantallen vast te stellen, wat essentieel is vanwege de bedreiging van veel hommelsoorten. Tweederde van de Nederlandse hommels staat op de Rode Lijst, en een kwart van de soorten is in de afgelopen eeuw verdwenen, waardoor het belang van bescherming en monitoring van overgebleven soorten wordt benadrukt. 

Om deze reden organiseren wij elke jaar een workshop hommelherkenning voor data in 2024 zie agenda

Bron:  EIS Kenniscentrum Insecten

Reacties
Categorieën