heide
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
04/24/2023
0 min

Wilde bijen op heidevelden in de verdrukking door imkerij

04/24/2023
0 min

Het plaatsen van honingbijkasten op heidevelden heeft een negatief effect op het vóórkomen van wilde bijen en andere bestuivende insecten op heide. Dit blijkt uit onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten van de afgelopen jaren op heidevelden in Oost-Nederland. Ook blijkt dat meer honingbijkasten meer negatieve invloed hebben.

Belang van heidevelden

Heidevelden zijn van groot belang voor onze inheemse, wilde bijenfauna. Enkele wilde bijensoorten zijn voor hun stuifmeelbehoefte geheel afhankelijk van struikheide: de heidezandbij en de heizijdebij met hun broedparasieten de heidewespbij en de heideviltbij.

Hoe verder ?

Door de afnemende heidebloei neemt de concurrentiedruk van de honingbij op wilde bestuivers meer en meer toe. Om van de negatieve effecten op wilde bijen af te komen, zou het aantal honingbijkasten op heideterreinen drastisch verminderd moeten worden (zie rekenmodule) . Dit is met name in natuurgebieden urgent, omdat daar het voorzorgsbeginsel van toepassing is. Dit beginsel verbiedt maatregelen die mogelijk schade veroorzaken aan het milieu.

EIS Kenniscentrum Insecten en De Bijenstichting roepen dan ook overheden en terreinbeherende instanties op om hun beleid over het aantal te plaatsen honingbijkasten naar beneden bij te stellen. Bovengenoemde aanbeveling voor het aantal bijenkasten op heidevelden kan daarbij leidinggevend zijn.

Lees het hele artikel op Nature Today

Reacties
Categorieën