Informatie
Jaap Molenaar
Informatie
04/12/2023
1 min

Week van de Hommel

04/12/2023
1 min

Het voorjaar lijkt nu echt aangebroken. Dat is ook het moment waarop veel hommelkoninginnen actief worden. Ze zijn nu veel te zien op voorjaarsbloeiers, zoals wilgen, sleedoorn en dovenetels. En ze gaan op zoek naar een plek om hun nest te beginnen. Deze week extra aandacht voor hommels in de Week van de hommel.

Veel hommels bedreigd

Tweederde van de Nederlandse hommelsoorten zijn bedreigd, en staan op de Nederlandse Rode Lijst uit 2018. Een deel hiervan is zelfs al verdwenen uit Nederland. Enkele bedreigde soorten hebben nog maar een zeer beperkte verspreiding. Zo komt de heidehommel alleen nog voor op enkele heidevelden in Drenthe, Friesland en Overijssel. De zandhommel is beperkt tot de Biesbosch en de omgeving van het Haringvliet. Deze schaarse hommelsoorten hebben vaak niet alleen tijdens het hele vliegseizoen bloeiende planten nodig. Ze hebben ook een duidelijke voorkeur voor bepaalde plantensoorten. Onder andere klavers spelen vaak een belangrijke rol. Het sterk veranderde landschap en de afgenomen beschikbaarheid van deze planten hebben bijgedragen aan de afname van deze hommelsoorten in Nederland.

 Om een beeld te krijgen van de aantalsontwikkelingen van hommels in Nederland is vijf jaar geleden het Meetnet Hommels gestart. Binnen dit meetnet tellen meer dan 400 vrijwilligers in heel Nederland op een gestandaardiseerde manier de hommels die ze tegenkomen op een vaste telroute van 350 tot 1000 meter lengte. Iedereen die graag naar hommels kijkt kan meedoen. Tellers met een basale tot goede kennis van hommels, tellen de hommels per soort.

Meer informatie zie Nature today

In onze webshop verkopen we o.a. de Hommel Veldgids een mooi hulpmiddel om hommels te herkennen en geven we elke voorjaar een cursus hommelherkenning.

Reacties
Categorieën