Thiamethoxan

Thiamethoxam is een insecticide uit de stofklasse der neonicotinoïden. Het heeft een breed werkingsspectrum tegen allerlei soorten insecten.Thiamethoxam is een product van Syngenta, dat in 1994 octrooi aanvroeg voor de stof. Er volgde evenwel een jarenlang dispuut met Bayer, dat al een octrooi had voor een neonicotinoïde, namelijk imidacloprid, en van oordeel was dat thiamethoxam te veel daarop leek en dus een inbreuk vormde op Bayers octrooi. Pas in 2002 werd het dispuut bijgelegd, waarbij Syngenta 120 miljoen dollar aan Bayer betaalde in ruil voor wereldwijde rechten op thiamethoxam. Het middel is in 2018 binnen de Europese Unie verboden voor buitenteelten.
Reactie plaatsen