Bijen bed & breakfast

Een bijen Bed & breakfast is een plek waar zowel nestelgelegenheid (bed) als voedsel (breakfast) te vinden is. Dit kan een tuin, park of natuurgebied zijn.  Speciaal voor solitaire bijen is het belangrijk dat nestelgelegenheid en voedsel op korte afstand (maximaal 200 m) van elkaar te vinden zijn. Deze bijen leggen namelijk geen grote afstanden af. Dit in tegen stelling tot honingbijen die tot wel 5 km kunnen afleggen. Het verschil wordt veroorzaakt doordat honingbij in een groot volk leven van wel 30.000 werksterbijen. Hier zijn de taken verdeeld en de haalbijen hoeven niets anders te doen dan voedsel te halen.  Bij de solitaire bij moet het vrouwtje alles zelfstandig doen.