Zaadmengsels

Er bestaan vele soorten zaadmengsel. Soms met alleen een- en twee jarige planten maar ook met meerjarige of vaste planten. Daarnaast kan een mengsel bestaan uit inheemse (van nature in Nederland voorkomende) planten of uitheemse of cultuursoorten.Voor solitaire bijen zijn inheemse soorten en het liefst meerjarige soorten te prefereren. Maar ook met een- en tweejarige mengsel met ook uitheemse soorten kun je bijen helpen.