aardhommel
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
04/17/2023
2 min

Luchtvervuiling is niet alleen een probleem voor mensen - het verandert ook de darmen van Britse hommels

04/17/2023
2 min

Menselijke activiteit draagt bij aan vervuiling die onze gezondheid beïnvloedt. Volgens schattingen van de WHO veroorzaakt atmosferische luchtvervuiling wereldwijd jaarlijks 4,2 miljoen voortijdige sterfgevallen. Wetenschappers en het publiek zijn zich goed bewust van hoe menselijke activiteit en vervuiling onze gezondheid beïnvloeden, maar nieuw onderzoek heeft aangetoond hoe hommels ook betrokken kunnen zijn.

Recent onderzoek van de Universiteit van Leicester, VK, heeft aangetoond dat luchtvervuiling het complexe web van microben die overal om ons heen zijn, beïnvloedt. Wereldwijd neemt ook de populatie van bijen af, dus onderzoekt het team in Leicester of deze twee factoren met elkaar verbonden zijn. Onderzoekers onderzoeken nu de effecten van luchtvervuiling op het darmmicrobioom van bijen, een gemeenschap van gunstige bacteriën die essentieel zijn voor het behoud van de bijengezondheid.

Het team onderzoekt hoe luchtvervuiling de gunstige darmbacteriën en de samenstelling van het microbioom van bijen beïnvloedt en wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van de bijen. Dr. Hannah Sampson, eerste auteur van de studie, legt uit: "We weten dat vervuiling wereldwijd een enorm probleem is en we weten dat de afname van bijen de afgelopen jaren lijkt toe te nemen. Misschien zijn ze verbonden, omdat bijen constant worden blootgesteld aan deze vervuilende deeltjes in de lucht."

De hommel heeft een delicaat darmmicrobioom dat samen met de bijensoorten over miljoenen jaren is geëvolueerd. Het evenwicht van de bacteriën in het darmmicrobioom van de bij is essentieel voor het behoud van de bijengezondheid, en verstoring van dit microbioom kan niet alleen een risico vormen voor de gezondheid van de bijen, maar ook voor bestuiving en de wereldwijde voedselzekerheid. Snodgrassella alvi is een gunstig lid van het darmmicrobioom van de bij dat de dikke darm van bijen koloniseert in een structuur die een biofilm wordt genoemd. Een biofilm is een beschermende matrix die bacteriële kolonisatie op oppervlakken bevordert (zoals tandplak op tanden). S. alvi is vooral belangrijk omdat het een van de eerste kolonisatoren van het darmmicrobioom van de bij is.

Dr. Sampson, onderdeel van het team van londer leiding van professor Morrissey aan de Universiteit van Leicester, kweekte S. alvi onder laboratoriumomstandigheden en stelde het bloot aan zwarte koolstof luchtvervuiling. Ze ontdekte dat blootstelling aan zwarte koolstof het gedrag van S. alvi veranderde en de structuur en vorming van de biofilm van de bacteriën beïnvloedde. Dit is zorgwekkend, omdat verstoring hiervan gevolgen kan hebben voor de algehele samenstelling en functie van het darmmicrobioom van bijen.

Onderzoekers keken ook naar de effecten van zwarte koolstofvervuiling op levende hommels. Ze namen monsters van bijen vóór en na blootstelling en maten de overvloed aan bacteriën in hun darmen om eventuele verschillen te observeren. De onderzoekers ontdekten dat er een significante verandering was in de overvloed van twee gunstige bacteriën die essentieel zijn voor de gezondheid van het darmmicrobioom van bijen.

Hoewel Dr. Sampson voorzichtigheid aanraadt bij het concluderen dat luchtvervuiling direct bijdraagt aan de afname van de bijenpopulatie uit dit eerste onderzoek, is ze duidelijk over het belang van het begrijpen van deze interactie om te leren hoe we onze planeet beter kunnen beschermen: "Er moet meer onderzoek plaatsvinden, omdat luchtvervuiling een veel grotere impact heeft dan we denken. Luchtvervuiling heeft invloed op microbiële gemeenschappen. Veranderingen in deze belangrijke gemeenschappen kunnen nadelige gevolgen hebben voor veel verschillende ecosystemen die bijen beïnvloeden en ook rechtstreeks de mens beïnvloeden".

Vertaling uit het Engels

Reacties
Categorieën