Op zoek naar wilde / verwilderde bijenvolken
Informatie
Jaap Molenaar
Informatie
05/25/2020
2 min

Op zoek naar wilde / verwilderde bijenvolken

05/25/2020
2 min

In het kader van de grote communicatiecampagne #samenvoorbiodiversiteit en in aanloop naar “de week van de bij” lanceert Werkgroep Natuurlijk Imkeren (WNI) een oproep naar iedereen om kolonies van verwilderde honingbijenvolken te spotten en te melden
De Werkgroep Natuurlijk imkeren (WNI) bestaat uit imkers die ijveren voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met iedereen – individuen of organisaties – die deze doelstelling deelt.

Waarom deze actie?

Sinds hun terugkeer na de laatste ijstijd zijn honingbijen hier altijd geweest. Oorspronkelijk waren honingbijen in het wild levende insecten, ver van bijenkasten en imkers. Tegenwoordig worden honingbijen veelal alleen nog beschouwd als pure landbouwdieren. Er wordt beweerd dat ze niet kunnen overleven zonder tussenkomst van mensen/imkers. Dit klopt niet. We hebben al weet van enkele bijenvolken die erin slagen om jarenlang in holle bomen of spouwmuren te overleven. Ze zijn ontstaan uit zwermen die zelf een eigen plek hebben uitgekozen en erin slagen om volledig op eigen kracht te overleven.
Boeiend is dat deze volkeren eigenschappen of mechanismen hebben ontwikkeld om volledig op zichzelf te overleven, zonder tussenkomst van imkers. Hoe doen ze dat dan? Hoe gaan ze om met de Varroamijt, een grote uitdaging voor de bijenteelt sinds de jaren tachtig? Hier is erg weinig over geweten.
Momenteel zijn er in België, Nederland en Luxemburg weinig of geen data over in het wild levende honingbijen. In een eerste stap willen we een globaal zicht krijgen waar wilde bijenvolkeren voorkomen: hoe ver uiteen, hoe talrijk zijn ze, op wat voor locaties,…? Daarom doet WNI een oproep naar iedereen die weet waar zo’n bijenvolk leeft in holle bomen, spouwmuren, dakgoten en schoorstenen: gelieve deze locaties aan ons door te geven.

Hoe, wat en waar?

Wij vragen niet om zwermen te melden: zwermen zijn kortstondige groeperingen van honingbijen aan een tak of een paal. Als een zwerm zich verplaatst en ergens een vaste woonplaats kiest, spreken we van “in het wild levende”, “verwilderde” of “wilde” honingbijen omdat ze overleven zonder tussenkomst van de mens. soort kolonies waar wij naar op zoek zijn.
Hommels en wespen leven ook in kolonies, onder de grond, in vogelnestkastjes of soms ook in spouwmuren: daar zijn we ook niet naar op zoek.
Honingbijen leven graag op hoogte, vaak 4 à 5m boven de grond. Tijdens een wandeling moet je dus ook naar boven kijken om ze te spotten, herkennen lukt beter met een verrekijker. Ze vliegen vanaf een buitentemperatuur van 10°C, bij vol vermogen bij een temperatuur boven 15°C en zijn veel actiever bij zonnig weer.
Foto’s en/of films van de bijen maken de identificatie voor ons gemakkelijker en zijn zeker een meerwaarde.
Belangrijk: De exacte locatie en gegevens blijven enkel bewaard binnen de Werkgroep Natuurlijk Imkeren en worden niet openbaar gemaakt of aan derden doorgegeven. Enkel de postcode van de gemeente in dewelke het bijenvolk zich bevindt zal worden weergegeven op een openbaar te raadplegen kaart. Indien derden informatie vragen of het bijenvolk willen komen bekijken vragen wij steeds uw voorafgaande toestemming.

Het meldformulier voor Nederland is HIER te vinden.

Reacties
Categorieën