balsemien-hommel
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
02/19/2022
0 min

De prijs van balsemien honing

02/19/2022
0 min

Je zou denken, hoe meer bijen, hoe beter. Maar die vlieger gaat niet op. Door teveel honingbijen in één gebied, kan de biodiversiteit en de veiligheid van de waterwerken onder druk komen te staan. Dit is wat gebeurt aan de randen van veel natuurgebieden en langs dijken in ons land. Grote imkers willen, met soms wel 25 bijenkasten naast elkaar, zoveel mogelijk honing van de Reuzenbalsemien oogsten. Daarmee verergeren ze, door de enorme bestuiving, de verspreiding van deze exotische plant, die veel schade aanbrengt aan natuur, oevers en dijken. Bovendien zorgen die vele honingbijenvolken ervoor dat andere insecten en wilde bijen nauwelijks voedsel overhouden in die gebieden. De verschillende overheden gaan samen in een ‘handelingsperspectief’ beleid bepalen om het teveel aan bijenkasten tegen te gaan, want meer bijen is dus niet altijd alleen maar beter…

Lees meer

Reacties
Categorieën