Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
01/27/2022
0 min

Er is een stikstofcrisis gaande in de berm.

01/27/2022
0 min

Bloemen en vlinders verdwijnen langs de weg. Bijen en vlinders in Nederland hebben te maken met de gevolgen van stokstofvervuiling, ook in bermen en op dijken.

Alle reden dus, zo lijkt het, om deze plekken zo bloemrijk mogelijk te laten zijn, om de biodiversiteit te verbeteren. Toch is het stoppen met maaien van bermen en dijken niet de oplossing. Maaien is juist de enige manier om stikstof weg te krijgen, het gaat alleen om de manier waaróp er gemaaid wordt. Dat zegt plantecoloog Nils van Rooijen van Wageningen University & Research tegen NU.nl.

Het is nog een hele uitdaging om zo te maaien, dat juist de biodiversiteit vergroot wordt. Aandachtspunten hierbij zijn om te maaien in plaats van klepelen, zodat er geen stikstofrijke plantenresten achterblijven.

Ook het gebruik van een maaizuigcombinatie is schadelijk, omdat behalve plantenresten ook insecten en zaden opgezogen worden. Het beste werkt het om te maaien in het vroeg voorjaar of in etappes en niet vlak na de bloei, omdat zaden dan nog niet gevormd zijn. Zaaien is dan niet nodig.

‘Maaifouten’ kunnen voor achteruitgang van bestuivers zoals bijen zorgen en zelfs voor uitsterven van zeldzame soorten. Alle reden dus om het ecologische wegenwerk van bermen en dijken te koesteren en het bewust maaien serieus te nemen!

Bron: Nu.nl

Reacties
Categorieën