tegelwippen
Nieuwsberichten
info@bijenlint.nl
Nieuwsberichten
08/16/2023
0 min

Je kunt nog tegelwippen

08/16/2023
0 min

Op 21 maart 2023 is het jaarlijkse NK Tegelwippen weer begonnen, dit duurt tot 31 oktober. Verschillende gemeenten in heel Nederland doen hieraan mee. Tijdens dit NK zullen in het hele land tegels worden vervangen door groen om onder andere de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. 

Een onderzoek van Natuur & Milieu toont aan dat er in gemeenten een tekort aan groene ruimte is binnen de openbare omgeving. Binnen de 32 grootste gemeenten (met 100.000 inwoners of meer) voldoet 53% van de buurten niet aan de vastgestelde norm van 75㎡ groen per woning. Dit betekent dat meer dan de helft van de wijken in deze steden verhard is, terwijl groen juist van significant belang is. Ook particuliere voortuinen en achtertuinen bieden mogelijkheden.  

Het NK Tegelwippen zorgt voor een opwaartse beweging en moedigt gemeenten aan om samen met inwoners actief te werken aan meer groen. Het draagt ook bij aan het besef van de positieve invloed van vergroening. Geveltuintjes, bloembedden en tuinen met planten in plaats van stenen dragen bij aan betere waterafvoer, lagere temperaturen tijdens hittegolven en een verhoogde biodiversiteit. Bovendien heeft een groene leefomgeving een gunstige uitwerking op ons welzijn. 

De gemeente die de hoogste hoeveelheid tegels per duizend inwoners vervangt, wint een prijs. Ook inwoners die hun tuin omtoveren maken kans op een prijs.  

Meer weten? Kijk op de tegelwippen website

Reacties
Categorieën