gehoornde metselbij
Nieuwsberichten
Jaap Molenaar
Nieuwsberichten
04/25/2024
1 min

Zorgwekkend onderzoek: in Nederland zijn waarschijnlijk inmiddels te weinig insecten om planten te bestuiven

04/25/2024
1 min

In Nederland is al geruime tijd bekend dat het niet goed gaat met de insectenpopulatie. Recent onderzoek in het Journal of Applied Ecology wijst echter uit dat ook plantensoorten die afhankelijk zijn van insecten voor bestuiving, achteruitgaan. (In Nederland is ongeveer 80% van planten afhankelijk van bestuiving door insecten!)

Nederlandse onderzoekers analyseerden gegevens van 87 jaar op meer dan 365.000 locaties, waarbij ze keken naar plantensoorten, bodemfactoren zoals stikstofniveaus en vochtigheid, en insectengegevens. Dit grootschalige en langdurige onderzoek onthulde een zorgwekkende trend: het aantal insect-bestoven plantensoorten daalt, terwijl het aantal windbestoven soorten stijgt.

Deze ontwikkeling baart grote zorgen, aangezien het merendeel van de Nederlandse planten afhankelijk is van insectenbestuiving. Het verdwijnen van deze planten zou niet alleen leiden tot een afname van plantensoorten, maar ook tot een gebrek aan zaden en vruchten voor dieren, wat de biodiversiteit sterk zou verminderen. Bovendien bestaat 75% van ons voedsel uit planten die door insecten worden bestoven, waardoor het verlies van deze soorten een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid. (Dit is één van de argumenten die de Bijenstichting al jaren gebruikt om belang van bijen te benadrukken)

De onderzoekers vermoeden dat het achteruitgaan van insect-bestoven planten te wijten is aan een tekort aan bestuivers, zoals eerder onderzoek al aantoonde dat de insectenpopulatie afneemt. Hoewel andere factoren zoals stikstofvervuiling ook van invloed kunnen zijn, lijken deze vooral windbestoven planten te treffen. De onderzoekers suggereren dat het gebrek aan bestuivers de belangrijkste factor is achter de afname van insect-bestoven planten.

Gelukkig zien de onderzoekers mogelijkheden om deze trend te keren. Ze pleiten voor het verminderen van stikstofuitstoot om de natuur te helpen, aangezien dit lokale planten en insecten kan ondersteunen. Daarnaast benadrukken ze het belang van het beschermen van natuurlijke graslanden, die vaak rijk zijn aan insect-bestoven planten. Bovendien is voortdurende monitoring van zowel insecten als planten essentieel om de effectiviteit van beschermingsmaatregelen te beoordelen, gezien hun wederzijdse afhankelijkheid.

De Bijenstichting mist in dit verhaal de invloed van bestrijdingsmiddelen op achteruitgang van insecten waaronder bijen!

Samenvatting van origineel artikel

Reacties
Categorieën