Bloesemboog

Is een term waarmee bedoeld wordt dat je op een plek bloei realiseert van het vroege voorjaar, zomer tot late najaar. Een boog van bloemen. Dit is belangrijk omdat honingbijen en hommels het hele seizoen voldoende voedsel moeten vinden. In het voorjaar en begin zomer is er op vele plekken redelijk voedsel te vinden (kan uiteraard nog beter) maar vooral in de nazomer en begin herfst is er vaak een tekort.
Reactie plaatsen