Exoten

Exotische plantensoorten komen van nature niet in Nederland voor. Meestal komen deze exoten door menselijk handelen in ons land terecht. Een klein deel van de exoten kunnen zich permanent vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dan spreken we van invasieve exoten. Deze soorten zorgen voor veel overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. Sommige exoten kunnen goede voedselplanten voor bijen zijn, een mooi voorbeeld is Springbalsemien.
Reactie plaatsen