Pioniersplant

Een pioniersplant is een plant die meestal zijn plek vindt op een (bijna) leeg terrein. Het zijn veelal één- en tweejarige planten die zich snel vermeerderen. Op ruderale terreinen worden deze planten vaak aangetroffen.

Reactie plaatsen