Download ons gratis E-book
Gratis E-boek over bijen, wespen, zweefvliegen en andere insectenLees meer

Page content

Inheemse planten

Inheemse planten zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen. Dit kunnen bollen, knollen, een- en tweejarige, vaste planten, stuiken en bomen zijn. Vooral solitaire bijen zijn gebaat bij inheemse soorten. Probeer zoveel mogelijk inheemse soorten in zaadmengsels te gebruiken.