Inheemse planten

Inheemse planten zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen. Dit kunnen bollen, knollen, een- en tweejarige, vaste planten, stuiken en bomen zijn. Vooral solitaire bijen zijn gebaat bij inheemse soorten. Probeer zoveel mogelijk inheemse soorten in zaadmengsels te gebruiken.
saskia
Door

saskia

op 27 Jan 2022

misschien dat er een lijst geplaatst kan worden van inheemse planten?

Reactie plaatsen