Amerikaans vuilbroed

AVB is de afkorting voor 'amerikaans vuilbroed' en treft alleen het jongste broed. Volwassen bijen raken door de sporen van deze bacterie niet geïnfecteerd terwijl in het broed de sporen een vernietigende werking kunnen hebben. Dus, zodra je een sterk verzwakt volk aantreft dat geen open broed meer heeft, dan is dat een indicatie voor AVB.Klinische besmetting van amerikaans vuilbroed moet gemeld worden bij de AID. Bij daadwerkelijke besmetting moet de gehele bijenstand vernietigd worden.