Bevruchtingsstations

Op een bevruchtingsstation kunnen gecontroleerde paringen plaatsvinden door er geselecteerde darrenvolken neer te zetten, en er voor te zorgen dat er geen andere darren in de buurt van de koninginnen kunnen komen. Het afschermen tegen vreemde darren gebeurt grofweg op twee manieren: door het in stand houden van een voldoende grote afstand tussen het bevruchtingsstation en andere bijenvolken, en/of door gebruik te maken van natuurlijke barrières. Darren mijden het vliegen over water omdat daar goede oriëntatiemogelijkheden ontbreken. Op bijvoorbeeld onze waddeneilanden zijn op die manier zowel bevruchtingsstatons voor carnica (Schiermonnikoog) als voor buckfast (Ameland) ingericht.